Лични данни

Правото на защита на предоставените от Вас данни са основен ангажимент и приоритет на Оупън ЕООД, поради което използваме и влагаме всички необходими средства и усилия, за да обработваме предоставената от Вас информация в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и ЗЗЛД включително всички обнародвани допълнения и изменения (Обн. ДВ.бр.1 от 4 Януари 2002г. , изм. ДВ. бр. 70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ.бр.30 от 11 Април2006г., изм.ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ.бр.57 от 13 Юли 2007г., изм.ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ.бр. 94 от 30 Ноември 2010г., изм.ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010г., изм.ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм.ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм.ДВ.бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. идоп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп.ДВ.бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм.ДВ.бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп.ДВ.бр.103 от 28 Декември 2017г., изм.ДВ.бр.7 от 19 Януари2018г., изм. И доп.ДВ.бр.17 от 26 Февруари 2019г.)

С Настоящия документ, искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, обработваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, чрез нашия уебсайт.

Ние запазваме правото си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за лични данни, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни, в зависимост от промените на законовите изисквания. В случай на такива промени, ние публикуваме изменената версия на Политиката за лични данни на уебсайт www.ooopen.bg и Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Как да се свържете с нас?

Оупън ЕООД e следните седалище и адрес на управление ул. Плачковски манастир 18, блок 3, етаж 4, ап. 8 (наричани по-долу „Open LTD“ или „Вие“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратори при обработването на Вашите лични данни. Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни моля при въпроси да се свържете с длъжностното лице по защитата на личните данни на Open LTD на електронна поща с адрес info@ooopen.bg.

 • Вие имате правото да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни от Нас;
 • До достъп до собствените Ви лични данни;
 • Да коригирате данните ви, в случай на неточност;
 • Да изтриете личните си данни;
 • Да ограничавате обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Усъвършенстване на нашите услуги

 • Ние можем да събираме и впоследствие да обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. В нашия уебсайт и в мобилното му версия можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения.

Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • Използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;
 • Като се свържете с Open LTD, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации Ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви. Ние съхраняваме данните – докато сте се съгласили с обработката им или докато не оттеглите съгласието си – данните, предоставени ни за изпълнението на Договорите – дотогава, докато се изпълняват договорните отношения с вас или правните периоди за съхранение, – ако използваме данните на основа на легитимен интерес, докато не се появи вашият интерес към изтриване или анонимизиране. Източници на данни Ние получаваме данните от вас. Прехвърляне на данни в трети държави

Данните се прехвърлят и на трети държави извън Европейския съюз. Това се прави с цел да се осигурят адекватна защита на данните ви, имейл маркетинг и можете да се информирате при поискване. Доставчиците на услуги, които използваме са се съобразили и са приели Политика за защита на личните данни съгласно регламента на ЕС.

Право на достъп и поправка или заличаване или ограничаване на обработката или право на възражение срещу обработката и право на преносимост на данните:

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти - трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

С нас може да се свържете директно на имейла ни info@ooopen.bg.

Самоличност.

Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в www.ooopen.bg.

Такси.

Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор.

Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на същия този срок. Възможно е да Ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.